Bouw je ideale development team

by Apadmi|Wed Apr 13 2022

Insights
Bouw je ideale development team

In een recent artikel hebben we onze mening gedeeld over de kracht van Hybride Development Teams (een mix van in-house en extern). In dit artikel gaan we een stap verder door te kijken naar welke rollen essentieel zijn in jouw ideale team.

Voetbaltrainer Louis van Gaal zei ooit: “Ik selecteer geen spelers waarmee ik kampioen word. Ik selecteer spelers waarmee ik het jaar erna de Champions League win.”

De business case van je app

Een goede app business case gaat verder dan de financiële KPI’s en ligt altijd in lijn met een kritische bedrijfsbehoefte. Check nu de business case van jouw oplossing in 5 stappen. >Deze uitspraak is ook van toepassing op jouw development team. De keuzes qua rolverdeling en -invulling die je nu maakt bepalen het toekomstige succes van je app. Een belangrijk startpunt is daarom te kijken naar welk niveau jouw app moet leveren. De eerste stap: een uitstekende business case.Is je app een echte business driver? Of, anders gezegd: is je app bedrijfskritisch? Dan is de omvang en inrichting van jouw development team des te belangrijker. In dit geval heb je niet alleen slimme handen nodig, maar ook strategische denkkracht. De toekomst van je organisatie hangt er namelijk van af.

Het doel van dit artikel

Dit artikel hebben we geschreven voor organisaties die bezig zijn met een mobiele transformatie. Organisaties die op korte of langere termijn een volwaardig development team gaan samenstellen, waarbij ze extern en intern samenvoegen tot één Hybride Team.We geven advies over rolverdeling, rolverwachtingen, maar ook over teamcultuur. Dit gebaseerd op de jarenlange ervaringen van The Mobile Company met het (mede) opzetten van Hybride Teams bij klanten als Van Oord, ABN AMRO en TBAuctions.We bevelen het volgende aan:

  5 rollen: als minimale vereiste.

  4 niveaus: in het team: strategie, uitvoering, proces, optimalisatie.

  3 checks: op kwaliteit: wat heb ik al aan niveau? Wat heb ik nu nodig aan niveau? Wat heb ik later nodig?

  2 criteria: voor selectie: ervaring, duurzaamheid.

  1 team: geen hiërarchie, wel synergie.

5 Rollen.

Afhankelijk van de gekozen technische oplossing moet er voldoende expertise in het team aanwezig zijn. Belangrijk is dat het zeker niet allemaal seniors moeten zijn, dat kan zorgen voor teveel kapiteins op het schip. Elk succesvol team heeft leiders (vaak seniors) en uitvoerders (vaak mediors) nodig. Bijkomend voordeel is dat mediors relatief makkelijker te vinden zijn, en vaak graag onder begeleiding van een senior willen werken.

De rollen die je minimaal aan boord wilt hebben:

 1. iOS +

  Android Developers Hiervan wil je dubbele capaciteit. Enerzijds voor code reviewing en pair programming, anderzijds voor kennisdeling / -waarborging en om absenties op te vangen. Dit laatste is een van de vele voordelen van het werken met een agency: capaciteit is snel op te schalen wanneer het nodig is.

 2. Product Owner

  Niet een Project Manager, marketeer of opdrachtgever, maar een getrainde Product Owner met beslissingsbevoegdheid en de mogelijkheid om snel met stakeholders te kunnen schakelen.

 3. UX/UI Designer

  Design en usability zijn de belangrijkste succesfactoren voor een goede digitale oplossing die de gestelde doelstellingen realiseert. En voor mobiel is nog meer specialisme vereist. De aanwezigheid van een ervaren en gespecialiseerde mobile UX/UI Designer in het team is daarom essentieel.

 4. User Tester

  Zonder een ervaren User Tester die exact weet welke tools wanneer moeten worden ingezet om gebruik te analyseren en resultaten te meten, blijft het team met ogen dicht ontwikkelen. Met behulp van user testing kan het team concepten én oplossingen testen met eindgebruikers – in elke fase van productontwikkeling. Zo kun je ideeën zo snel mogelijk valideren, direct bijsturen als verwachtingen niet uitkomen en continu blijven innoveren.

Wat betreft testcapaciteit: deze moet zowel intern als extern aanwezig zijn. Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van het hele team om werkende code op te leveren die voldoet aan de requirements, maar de acceptatietests zouden door interne test developers gedaan moeten worden.

4 Niveaus.

In elk team is het belangrijk dat er verschil is in ervaring en taakvolwassenheid. Een goede manier om dit te beoordelen is door je mensen te toetsen langs deze criteria, waarbij je ervoor zorgt dat alle vier de niveaus per rol aanwezig zijn:

 1. Strategie

  (visie). Voor iedere rol moet een strategische visie over deze rol aanwezig zijn. Er is namelijk een groot verschil tussen iemand met ervaring in een rol, en iemand met ervaring én een visie over deze rol. Neem bijvoorbeeld de rol van Product Owner. Een ervaren Product Owner heeft een visie over: a) hoe de rol van Product Owner op de beste manier uitgevoerd wordt, en b) hoe de rol van Product Owner in het huidige team, met de huidige doelstellingen, uitgevoerd moet worden.

 2. Uitvoering

  Iedereen in jouw team moet voldoende ervaring hebben in de (door)ontwikkeling van een bedrijfskritische app. Ook voor een junior geldt: in deze rol moet er sprake zijn van een hoge mate van taakvolwassenheid. Hetzelfde geldt voor technische expertise. Kies voor een agency met diepe kennis van jouw markt – met developers die op de hoogte zijn van de laatste technische ontwikkelingen, de taal spreken en in staat zijn jouw uitdaging te vertalen naar een duurzame oplossing (samen met jouw in-house team).

 3. Proces

  Ieder teamlid moet in staat zijn procesmatig te werken, volgens de manier waarop jouw organisatie dit gewend is (scrum, agile, etc.). Het hele team moet naadloos samenwerken; gedurende het project wil je geen waardevolle tijd en energie spenderen aan zaken als procesinterventies of miscommunicatie.

 4. Optimalisatie

  Elke rolhouder moet het vermogen hebben om proactief mogelijkheden ter verbetering te zien én door te voeren. Er is een fundamenteel verschil tussen rolhouders die blijven hangen in pure uitvoering, en rolhouders die excellente uitvoering leveren door hun werk continu te optimaliseren.

3 Checks.

De drie checks zijn gericht op een assessment van je huidige niveau vs. het gewenste niveau. Hier stel je jezelf de volgende drie vragen:

 1. Wat hebben we nú aan (het gewenste) niveau en capaciteit?

  Evalueer je huidige team, op elke benodigde rol. Wees kritisch: in hoeverre is het gewenste niveau aanwezig? En hebben we al genoeg capaciteit?

 2. Wat hebben we nú nodig aan (het gewenste) niveau en capaciteit?

  Wat je morgen nodig hebt, kan anders zijn dan wat je over enkele maanden nodig hebt. Ga na: wat hebben we de aankomende maanden tot jaar nodig aan niveau en capaciteit (intern en extern)? Hou daarbij enerzijds rekening met je projectstrategie en personeelswerving, en anderzijds met de implementatietijd van een extern team in jouw organisatie.

 3. Wat hebben we later nodig aan (het gewenste) niveau en capaciteit?

  Wat gebeurt er ná de lancering van de app? Kijk hier vooral naar je (lange termijn strategie en de eerder genoemde app business case, waarin de doorontwikkeling van de app centraal moet staan. Maar ook: hebben we meerdere mobiele projecten op de plank liggen die uitgevoerd moeten worden, en wanneer starten die? En: hebben we doorlopend strategisch (app marketing) advies nodig, of data scientists?

2 Criteria.

Wanneer je kiest voor een Hybride Team (intern + extern), kies je tijdens het samenstellen van je team voor zowel een agency als voor de individuele professionals.

In dit geval gaan we ervan uit dat je zal werken met een Hybride Team die jouw bedrijfskritische app (door)ontwikkelt, en dat je daarom een nauwkeurige selectie maakt voor zowel een agency als voor de professionals. Wat zijn in dit geval de criteria waarop je beiden beoordeelt? Na 25 jaar samenwerken in Hybride Teams zijn in onze ervaring deze 2 criteria allesbepalend voor lange termijn succes:

 1. Ervaring (dooddoener, maar lees verder)

  . Wat je absoluut niet wilt, is investeren in de opleiding van de ingehuurde professionals én van de agency in kwestie. Dit gebeurt vaker dan je denkt: de agency overtuigt je van de vele soortgelijke trajecten die ze hebben gedaan, maar al snel blijkt dat de ‘inwerkperiode’ tijdens het project erg lang is. Zonde van jouw tijd en investering. Wat je wilt, is een goed gepositioneerde agency die direct waarde levert – op strategisch niveau, op procesniveau én op kwaliteitsniveau.

 2. Duurzaamheid

  . Dit criterium heeft twee lagen. Allereerst wil je een agency die genoeg back-up biedt: de zekerheid van dubbele bezetting per rol(!) én de garantie dat het team kan opschalen wanneer jij dat nodig hebt. Ten tweede wil je duurzaamheid in stabiliteit. Je wilt een agency waar het verloop laag is én een agency die doorlopend toptalent aantrekt. Oftewel: een gevestigde naam waar developers graag werken.

1 Team.

Met dit laatste punt doelen we op de cultuurmatch. Werk je met een Hybride Team, dan is een match qua de ‘way of working’ (procesniveau) en qua normen en waarden (cultuurniveau) cruciaal. Ook nabijheid speelt een rol: met een extern team dat fysiek niet dichtbij genoeg zit duurt het langer voor deze volledig geïntegreerd raakt in jouw team, met alle gevolgen van dien.

Een goed werkend team heeft een gezamenlijk doel én een heldere rolverdeling. Wees daarom scherp op potentiële ego issues binnen het team. Ze ontstaan vaak wanneer de externe professionals niet genoeg rekening houden met de cultuur en de werkwijze van het in-house team. Dit kan zitten in een verschil in inzicht; vaak bestaat dit uit een opeenstapeling van micro-beslissingen waar overeenstemming ontbreekt.

Ons advies is om dit van tevoren te tackelen: leg vast wat het beslissingsproces is en wat te doen wanneer er spanningen en issues in het team naar boven komen. Deze twee factoren zorgen ervoor dat (kennis)hiërarchie geen issue wordt.

Er is in principe altijd één hiërarchie; en dat is dat de eindgebruiker en de kwaliteit van de app boven het team staan. Koppel je dit kerndoel aan gedeelde KPI’s / OMTM’s, dan heb je een helder raamwerk waar je tot objectieve en meetbare gemeenschappelijke beslissingen komt. Het moet altijd duidelijk zijn: waar werken we naartoe en wat zijn de kengetallen die succes bepalen?

We hopen dat dit artikel jou heeft geholpen bij het bepalen van de juiste aanpak voor jouw organisatie. Meer weten? Lees meer over Hybride Teams, of praat eens bij met een van onze experts!

Dit artikel is onderdeel van de blogserie ‘App Development met Hybride Teams: 4 Praktijklessen van The Mobile Company’.

Meer Insights

Loading...