Privacybeleid

We are committed to protecting and respecting your privacy. This policy and any other documents we refer to in this policy set out how we will use your personal information and with whom it will be shared. Please read the following carefully.

Header Shapes

Lees het volgende goed door

Door het bezoeken en gebruiken van onze site geef je ons toestemming om je persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid te gebruiken. Heb je vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via het aanvraagformulier of bel ons op 0161 850 1300. Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, plaatsen we op deze pagina. Waar nodig, stellen we je per e-mail op de hoogte.

Privacy Policy

Deze Privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. We hopen dat je de tijd neemt om de verklaring zorgvuldig te lezen. Vergeet niet dat er opties zijn voor het beheren van je gegevens en het waarborgen van je privacy (zie punt 3 hieronder).

In deze Privacyverklaring leggen we uit:

  Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

  Hoe we die gegevens gebruiken

  Hoe je gegevens kunt openen en bijwerken

  Gegevens die we delen

  Beveiliging van gegevens

Wij beseffen goed dat we vertrouwelijke gegevens beheren. Wij behandelen de verkregen gegevens van jou daarom ook onder het credo ‘Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doet dat ook een ander niet’.

1. Wettelijke basis

  Instemming: voordat wij jouw gegevens verwerken vragen wij toestemming hiervoor.

  Uitvoeren overeenkomst: het aangaan en/of uitvoeren van een contract.

  Gerechtvaardigd belang om (beperkte) marketing activiteiten uit te voeren.

2. Gegevens die we verzamelen

We verzamelen gegevens om betere diensten te leveren aan al onze klanten en, gebruikers. Deze gegevens verzamelen we op de volgende manieren: Gegevens die je aan ons levert:

  Wanneer je een formulier op onze site verstuurt of jezelf aanmeldt voor onze diensten vragen we je om persoonlijke gegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om onze diensten uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers of die van een derde partij (waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben).

  Gegevens die we ontvangen op basis van jouw gebruik van onze website en diensten.

We verzamelen gegevens over het gebruik van onze website en diensten. Deze gegevens omvatten:

  Logbestandsgegevens (wanneer je onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, slaan we bepaalde gegevens automatisch op in serverlogbestanden)

  Details over hoe je onze website of diensten gebruikt, zoals zoekopdrachten.

  Jouw IP-adres

Meer informatie hierover vind je onder “Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen”.

Cookies en vergelijkbare technologieën Wij en de advertentie-platformen die we inzetten, gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer je onze website of applicatie bezoekt. Dit omvat het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën om je browser of apparaat te identificeren.

3. Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen

We gebruiken de gegevens die we uit al onze diensten verzamelen om de dienst te leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, om nieuwe diensten te ontwikkelen en om onze gebruikers te beschermen. We gebruiken deze gegevens ook om gepersonaliseerde inhoud aan je te leveren, zoals relevantere inhoud op onze website, e-mails en advertenties met als doel de totale kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Persoonsgegevens maken we niet openbaar en verstrekken we niet aan derden, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We vragen je altijd om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan in deze Privacyverklaring beschreven.

Hieronder vind je extra uitleg over de software die we inzetten op onze websites en applicaties, en hoe deze software mogelijkerwijs gegevens van jou gebruikt.

Bedrijfsherkenningssoftware Match van IP-adres naar bedrijf: wanneer je de website bezoekt, koppelt software indien mogelijk dit IP-adres aan bedrijfsgegevens. Deze koppeling vindt plaats op basis van openbare gegevens over het IP-adres waarmee jij onze website bezoekt. Goed om te weten: bij het matchen van IP-adres naar bedrijf, koppelen we het IP-adres nooit aan een persoon.

Match van cookie naar profiel: wanneer je de website bezoekt, identificatie cookies accepteert en een interactie met onze website hebt (bijv. door een formulier te versturen), maken we een profiel voor jou aan. Via dit profiel kunnen we je een betere en gepersonaliseerde ervaring op de website aanbieden.

Google Analytics / Universal Analytics Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer naar onze website te analyseren. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere doeleinden. Daarbij zijn de volgende opties voor het delen in ons Google Analytics account expliciet uitgeschakeld:

  Producten en services van Google

  Benchmarking

  Technische ondersteuning

  Accountspecialisten

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Hiervoor staat o.a. het anonimiseren van IP-adressen voor ons Google Analytics account aan.

De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Onze website en applicatie maakt tevens gebruik van Google Analytics voor het serveren van (remarketing) advertenties in het Google display-netwerk. Ook kan verzamelt ons Google Analytics account demografische en interessegegevens uit het DoubleClick-cookie van derden.

E-mail communicatie via MailChimp en Active Campaign We gebruiken MailChimp en Active Campaign voor onze e-mail communicatie. Specifiek voor het versturen van onze nieuwsbrieven en e-mail berichten binnen ons product.

De verzamelde informatie zoals je e-mailadres wordt overgebracht naar en door deze partijen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Alle software waarmee we werken stellen zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Hoe deze partijen dit exact hebben ingevuld vind je op de website van MailChimp, Mandrill en Active Campaign.

Sociale media zoals Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s en artikelen eenvoudig te kunnen delen op sociale netwerken zoals Linkedin, Facebook, Twitter en YouTube. De code voor deze knoppen is afkomstig van Linkedin, Facebook, Twitter en YouTube zelf. Deze code plaatst meestal een cookie. Hoe deze partijen dit exact hebben ingevuld vind je op de website van LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube om te zien wat zij met gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Verwerking van Gegevens in het Buitenland (VK)

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeren we je op deze pagina ook over de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als onderdeel van onze dienstverlening kan uw informatie worden verwerkt in het Verenigd Koninkrijk.

Subprocessors in het verenigd koninkrijk en Verenigde Staten 

  Pardot & Salesforce.com

  Google Analytics via Google LLC

  Meta LLC

Waarom worden uw gegevens verwerkt in het VK?

Apadmi heeft kantoren op strategische locaties in Europa om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen aanbieden. Zoals bijvoorbeeld; Oslo, Manchester en Amsterdam. Het kan zijn dat we jouw gegevens op een van deze locaties verwerken om je (bijvoorbeeld) een passend aanbod te kunnen doen of om je (bijvoorbeeld) een nieuwsbrief te sturen. 

Ook maken we in sommige gevallen gebruik van cloudservices en serverinfrastructuur die zich in verschillende landen, waaronder het VK, bevinden. Deze verwerking van gegevens buiten de EER is onderhevig aan passende waarborgen, zoals standaard contractuele clausules of bindende bedrijfsvoorschriften, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd in overeenstemming met de AVG.

Rechten van de Gebruiker

U behoudt alle rechten die u heeft onder de AVG met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar. Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

4. Gegevens die we delen

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Apadmi.

We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is. Om bijvoorbeeld te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.

Wanneer Apadmi betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacy beleid.

5. Beveiliging van gegevens

We werken er hard om onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende: We coderen alle services met SSL

We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen. We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot onze medewerkers, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken.

We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot onze medewerkers, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Wanneer dit Privacy beleid van toepassing is Ons Privacy beleid is van toepassing op alle services die worden aangeboden door Apadmi en klanten maar niet op services die een afzonderlijk privacy beleid hebben waarin dit Privacy beleid niet is opgenomen.

Ons Privacy beleid is niet van toepassing op services die worden geleverd door andere bedrijven of individuen. Ons Privacy beleid dekt niet het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties.

6. Wat zijn je rechten?

Wij bieden iedereen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Neem hiervoor contact op met Apadmi via privacy@apadmi.com.  Wij houden ons het recht voor om maatregelen te treffen om je te kunnen identificeren.

Gezien het aantal systemen dat gecontroleerd dient te worden, kan het verwerken van een algemeen verzoek tot inzage enige tijd duren. We streven er naar om dit binnen een redelijke termijn te beantwoorden en vragen hier je begrip voor.

Recht van verzet In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet met ons uit, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 2509 AJ DEN HAAG

Veranderingen Ons Privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken jouw rechten onder dit Privacy beleid niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het Privacy beleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (bijv. via e-mail).

Vragen en feedback We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Heb je vragen hierover, neem dan gerust contact op via (020) 626 3683  of privacy@apadmi.com.

Cookieverklaring De websites van Apadmi en klanten maken gebruik van cookies. Je kunt cookies onder andere wissen, blokkeren en beheren via jouw browser instellingen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die je webbrowser op je computer opslaat wanneer je een website bezoekt. Deze cookies worden veelal later weer uitgelezen, wanneer je bijvoorbeeld de website opnieuw bezoekt. Cookies bedienen meerdere functies, waaronder het onthouden van je voorkeuren, het bijhouden van bezoekersgedrag (web analytics) en om bijvoorbeeld relevante advertenties op andere websites te tonen.

Soorten cookies die wij gebruiken:

  Voor functionele doeleinden

  Voor analytische doeleinden

  Voor advertentie doeleinden

  Voor identificatie en authenticatie

  Voor social media-deelmogelijkheden

a. Voor functionele doeleinden Dit type cookies gebruiken we om je voorkeuren als bezoeker te registreren en te onthouden. Hiermee hoef je jouw voorkeuren niet steeds opnieuw in te geven zodat de website makkelijker te gebruiken is. We gebruiken bijvoorbeeld ‘cookieconsent_dismissed’ om de cookie-notificatie op onze site wel / niet te tonen.

b. Voor analytische doeleinden Dit type cookies zetten we in om het gebruik van onze websites te analyseren zodat we zodat we de functionaliteit en effectiviteit ervan kunnen verbeteren. De software die we hiervoor gebruiken is Google Analytics. Om aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te voldoen delen we geen gegevens met Google en hebben we een verwerkersovereenkomst met hen.

c. Voor advertentie doeleinden We gebruiken dit type cookies om ons te helpen relevante advertenties op website van derden (o.a. via het advertentienetwerk van Google) te tonen aan mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze producten. Daarnaast gebruiken we deze cookies om de prestaties van onze advertentiecampagnes te meten. Ook kunnen we met deze cookies het aantal keer dat je een advertentie ziet beperken, zodat je niet steeds dezelfde advertentie ziet. Als laatste wordt dit type cookies ook gebruikt om je te helpen je af te melden voor onze advertenties.

d. Voor identificatie en authenticatie Dit type cookie gebruiken we onder andere om mensen te identificeren nadat zij een interactie met onze website hebben gehad. Onder een interactie verstaan we het het invullen van een contactformulier, het aanmaken van een proefpakket of het klikken op een hyperlink in een e-mail die je van ons ontvangt. Verder gebruiken we dit soort cookies om verificatiegegevens op te slaan.

e. Voor social media-deelmogelijkheden Onder onze blogs vind je knoppen om de artikelen eenvoudig te kunnen delen op sociale netwerken zoals Linkedin, Facebook en Twitter. Deze knoppen werken door middel van stukjes code (scripts) die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Deze scripts plaatsen soms ook cookies (wij hebben hier geen invloed op).

Meer weten?

Ga vandaag nog op verkenning langs ons digitaal erfgoed

Waarom Apadmi?