Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Apadmi. Bekijk hier onze gebruiksvoorwaarden.

Header Shapes

Als je verder navigeert en deze website gebruikt, ga je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie tussen Apadmi en jou met betrekking tot deze website vastleggen.

Mocht je het niet eens zijn met een van deze algemene voorwaarden, dan raden we ja aan onze website niet te gebruiken.

De begrippen 'Apadmi', 'ons' en 'we/wij' verwijzen naar de eigenaar van de website, met als hoofdvestiging: Apadmi Ltd, Level 9, Anchorage Two, Salford Quays, M50 3XE.

Ons bedrijfsregistratienummer is 06213531.

Met ‘je’ of ‘jij’ doelen we op jou - de gebruiker of bezoeker van onze website.

De hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website.

  De content van de pagina's op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatie- en gebruiksdoelen. De content kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  Noch wij, noch derden bieden enige garantie of zekerheid over de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en presentaties die je op deze website vindt of met een bepaald doel krijgt aangeboden. Door met onze voorwaarden akkoord te gaan, erken je dat de content onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten. Wij sluiten de aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover door de wet is toegestaan.

  Het gebruiken van informatie of verwijzingen op deze website is geheel op eigen risico. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan je specifieke eisen voldoen.

  De content op deze website eigendom is van ons of aan ons in licentie gegeven. Dit geldt niet alleen voor de feitelijke informatie, maar ook voor het design, de lay-out, de looks and feels en alle visuals. Reproductie is verboden, tenzij je toestemming hebt verkregen en je de regels rond copyrightvermelding in acht neemt, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

  Alle handelsmerken die we op deze website weergeven en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend.

  Ongeoorloofd gebruik van deze website kan leiden tot een vordering tot schadevergoeding en/of strafbaar zijn.

  Zo nu en dan bevat deze website ook links naar andere websites. Deze zijn bedoeld om meer informatie te verstrekken en je ontdekkingsreis te vergemakkelijken. Dit betekent niet automatisch dat we de strekking van de website(s) waar we naar verwijzen onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s). 

  Je gebruik van onze website en elk geschil dat daar eventueel uit voortvloeit, is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

Meer weten?

Ga vandaag nog op verkenning langs ons digitaal erfgoed

Waarom Apadmi?