De essentie van een digitale hartslag

by Apadmi|Wed Oct 17 2018

Insights
Cover-blog-digitale-hartslag

Waarom echt transformeren alleen mogelijk is door continu te verbeteren.

Wekelijks worden we benaderd door change managers die wakker liggen van hun opdracht om de organisatie of afdeling digitaal te transformeren. Zij zoeken een technische transformatiepartner, en hebben het budget dat nodig is om de verandering in te zetten.

Voor die verandering zijn ze bij ons weliswaar aan het goede adres, maar voor een transformatie is er meer nodig dan enkel ambitie en budget. Namelijk de ruimte voor verbetering. Niet alleen essentieel, maar voor de meeste organisaties tevens het grootste hoofdpijnpunt.Uit ervaring weten we dat transformeren alleen lukt als het productteam in staat gesteld wordt om te verbeteren door data te genereren, bij te sturen en te experimenteren. En juist hier wringt vaak de schoen, want experimenteren kost tijd en hier is budget voor nodig. Budget dat veel bedrijven liever uitgeven aan de ontwikkeling van het eindproduct. Dit geeft immers energie en zichtbaarheid, en toont innovatie en verandering.

Geen experiment? Geen resultaat

De realiteit is dat organisaties meestal onvoldoende tot geen financiële middelen reserveren voor experimenteren, leren en bijsturen. Technische oplossingen worden overgedragen van de change-organisatie naar de beheer-organisatie en de doorontwikkeling wordt (tijdelijk) gestopt.Daarin schuilt een groot risico. Want alleen door bij te sturen op basis van data kan het team garanderen dat de beoogde doelstellingen daadwerkelijk worden bereikt.Wie ooit een digitaal transitietraject heeft meegemaakt, weet dat het vrijwel altijd langer duurt — en complexer blijkt — dan verwacht. Met de eerste versie behaal je meestal niet de targets die je voor ogen had. Want wat als de inzichten tussentijds wijzigen? Gebruikers anders reageren dan is voorspeld? En de interne organisatie van koers verandert? Het team moet in staat gesteld worden om hier continu op te kunnen inspelen. Is die mogelijkheid er niet, dan ondermijnt dat de fundamenten van je succes:

  Bij het ontwikkelteam verdwijnt de betrokkenheid en motivatie

  De opdrachtgever verliest de focus op de oplossing en de gewenste doelstellingen

  De samenwerking beperkt zich tot SLA-afspraken, vaak zelfs met hele andere afdelingen dan die van de Product Owner

  Niemand heeft nog tijd of oog voor de ontevreden gebruikers, de kansen, mogelijkheden en veranderingen in de markt

  De app rating en het gebruik van de app hollen achteruit

Heartbeat: breng je product tot leven

Om deze redenen hebben we besloten af te stappen van traditionele SLA’s. In plaats daarvan spreken we met klanten een zogenaamde heartbeat af: een jaarbudget met maandelijks een vast aantal uur voor het team om grondig naar de data — app store analytics, reviews, crash reports, user feedback, enzovoort — te kijken en hierop de oplossing te verbeteren via experimenten, bijvoorbeeld in de vorm van A/B-tests voor optimalisatie.

Heartbeat-as-a-Service

  Het team heeft alle middelen in handen om jouw oplossing constant te optimaliseren

  Data en gebruikers krijgen de nodige focus en prioriteit

  Als opdrachtgever krijg je waar voor je investering, want met elke verbetering kom je dichter bij je doelstellingen

Een paar inspirerende resultaten:

  Sinds wij met een e-commerce klant in een heartbeat ontwikkelen, is de app rating gestegen met 20% en is de in-app conversie met 25% toegenomen.

  Dankzij de afspraken wordt ons team in staat gesteld om snel en accuraat te reageren op wensen van de gebruikers. Bij een leidende organisatie voor

  Dankzij de heartbeat wordt het interne draagvlak voor de oplossing merkbaar groter nu ons multidisciplinaire team in een continu proces samenwerkt met de teams van een grote verzekeraar

Een regelmatige heartbeat ontstaat niet vanzelf. Zoals gezegd is daarvoor een investering nodig, en dat moet passen binnen je business case. Daartegenover staat een toegewijd, gemotiveerd en betrokken team dat jouw product constant verbetert via slimme experimenten, en zo gegarandeerd de doelstellingen bereikt die jij nastreeft.Met behulp van deze aanpak lukt het onze klanten om dit budget te reserveren en zo de oplossing continu te verbeteren. Dit levert aantoonbaar meer resultaat op dan wanneer er periodiek wat sprints worden ingepland. In de doelstellingen, maar vooral ook in de kwaliteit, de samenwerking en het partnership — en daarmee in de toekomst van je product.

Meer weten?

Meer weten over ontwikkelen in een heartbeat en kijken hoe wij jouw business kunnen opstuwen? Neem direct contact op.Ons laatste nieuws direct in je inbox? Schrijf je snel in.

Meer Insights

Loading...