Digitale teams: kies jij voor in-house of voor hybride?

by Apadmi|Thu Dec 27 2018

Insights
Digitale teams: kies jij voor in-house of voor hybride?

In welke branche je ook werkt: software development teams worden essentieel voor elke organisatie en in alle bedrijfsprocessen – of het nu gaat om klantenportals, webshops, projectsoftware of CRM-systemen.

Wanneer je software ontwikkelt rondom een essentieel bedrijfsproces (wat wij ook wel een mission critical proces noemen – de bedrijfsonderdelen die bepalend zijn voor het succes van je business), dan wil je dat dit gebeurt door een duurzaam en stabiel team.

Maar wat is wijsheid in de verdeling van dit team? Wil je het team in-house opbouwen of juist (gedeeltelijk) extern? Oftewel: ontwikkel je de oplossing zelf of schakel je een gespecialiseerd bureau in?

Voor beide keuzes valt iets te zeggen:

  Insourcing zorgt voor het opbouwen van kennis op de werkvloer

  Insourcing maakt werken in core systemen eenvoudiger

  Insourcing maakt een organisatie (deels) onafhankelijk van derden

Maar ook:

  Outsourcing biedt specialistische kennis van de beste experts in de markt

  Outsourcing biedt flexibiliteit en schaalbaarheid

  Outsourcing is doorgaans een stuk goedkoper dan het opbouwen en beheren van een eigen team

What is a Hybrid Team?

A Hybrid Team links in-house capacity to an external team from a specialized digital agency.

The teams work together based on a heartbeat : continuously developing the product together is central.

Een andere oplossing: Hybride Teams

Met ruim 25 jaar expertise in softwareontwikkeling voor klanten als ABN AMRO, OHRA, Van Oord, ANWB en De Lijn, hebben wij veel goede ervaringen met het werken in Hybride Teams – een ontwikkelteam opzetten samen met de klant: samen teamleden werven en opleiden en samen de software ontwikkelen en beheren.

Met een Hybride Team heb je het beste van de twee pijlers stabiliteit en kwaliteit. Of, anders gezegd: stabiliteit van kwaliteit.

Je hebt de stabiliteit van je eigen mensen én van een vast, dedicated team van specialisten. Dit laatste punt is cruciaal bij het bouwen van een Hybride Team: het externe bureau moet een waarborging van specialisten leveren, op lange termijn. Jij kunt als organisatie niet voor ongewenste verrassingen staan waarin capaciteit of specialisme wegvallen.

In 5 stappen naar een ideaal team

Stel je op korte of langere termijn een eigen development team samen, waarbij je intern en extern samenvoegt? Welke rollen heb je nodig, op welke criteria toets je en hoe zorg je voor een cultuurmatch? Lees meer >

Aan de slag met Hybride Teams? Start met deze 4 checks

Start je in jouw organisatie een digitale transformatie, en heb je een sterk en stabiel development team nodig? Dan raden we je aan om jezelf vier kritische vragen te stellen. Dit zijn vier checks die bepalen of een Hybride Team geschikt is voor jouw vraagstuk:

Check 1: Hoeveel risico kun je lopen? Check 2: Hoe bedrijfskritisch is de app? Check 3: Hoeveel specialistische kennis is er nodig? Check 4: Wordt mobiel de aankomende jaren onderdeel van je DNA?

We raden aan om dit artikel verder te lezen vanuit het oogpunt van langdurige samenwerkingen. Het liefst waarbij mobile development een échte business driver is voor jouw business. En zoals we hierboven schreven, geloven wij dat dit voor alle organisaties het geval is (of, in ieder geval zal zijn in de nabije toekomst).

Check 1: Hoeveel risico kun je lopen?

Hiermee bedoelen we risico in het uitlopen qua:

  Tijd

  Budget*

  Kwaliteit

Oftewel: wat is de urgentie van de app, is er een strak budget voor, en garanderen deze 2 factoren de kwaliteit die jij nodig hebt?

Kun je weinig of geen risico lopen op deze 3 onderdelen, dan is een keuze voor een Hybride Team de juiste. Met een Hybride Team kun je a) de juiste expertise aanhaken, b) met de juiste capaciteit, c) wanneer dit nodig is. Kom je in tijdgebrek? Dan haak je extra specialisten aan. Komt het budget in gevaar? Dan maak je slimme keuzes in het type specialisme dat je inzet.

Ons advies is om altijd te starten met het kwaliteitsvraagstuk, gericht op strakke KPI’s en de ROI die de app moet behalen. Start niet met het budgetvraagstuk, maar juist met rendement: wat levert de app op, nu en in de aankomende jaren? Gebaseerd op deze lange termijn ROI wordt het gesprek over tijd en budget in de juiste context beoordeeld. Is de ROI hoog, dan is snelheid belangrijker (snelle livegang is sneller resultaten behalen), en budget minder belangrijk.

*Tijd en budget gaan hand in hand, maar toch kun je hier een verschil zien. Een bijzonder geval is wanneer een organisatie strak zit op budget, maar waar het uitlopen van de livegang van de app minder een issue is. Waarbij, met het uitlopen van deze lancering, het budget uiteraard enorm oploopt. Wees daarom kritisch naar jezelf en maak je voorspellingen niet te rooskleurig.

Check 2: Hoe bedrijfskritisch is de app?

Een simpele vraag om dit te bepalen is de volgende: wanneer deze app omvalt, lopen we dan een groot risico met de organisatie? Is het antwoord JA, dan is het een bedrijfskritische app. Deze vraag (en het antwoord erop) is gericht op zowel de korte als de lange termijn impact van de app.

Het is namelijk mogelijk dat de app ‘pas’ na 2-3 jaar bedrijfskritisch wordt. Dit kan er (tot latere spijt) toe leiden dat het als zij-project wordt opgepakt – qua investering van budget en tijd. Dat is jammer, want met technologische vooruitgang moet je als organisatie altijd een sterke positie innemen: dat softwareontwikkeling een veel grotere impact zal hebben dan je nu voorspelt (des te groter jij de impact inschat, des te dichter je bij de juiste toekomstvoorspelling zit).

Onze mening over teamopbouw voor bedrijfskritische apps is duidelijk: is de app bedrijfskritisch, dan heb je ook een bedrijfskritisch en breed A-team nodig. Met een breed A-team doelen we op specialisatie. Met een bedrijfskritische app wil je niet te veel leunen op generalisten, omdat kwaliteit essentieel is. Daarnaast, juist omdat de app een belangrijke business driver wordt, wil je geen risico lopen qua uitloop van tijd en kwaliteit.

Check 3: Hoeveel specialistische kennis is er nodig?

Wij zien het gebeuren bij klanten: in een team Java- of .Net-developers zitten één of twee ontwikkelaars die een app hebben ontwikkeld in Android, React Native of Xamarin, maar geen ervaring hebben met bedrijfskritische oplossingen. Hiervoor is diepe native softwarekennis nodig, van ontwikkelaars die niets anders doen dan dat en elkaar continu scherp houden.

Bedenk je ook wat er nodig is aan specialistische kennis* na de lancering van de app. Dit kan zijn: data-analyses, marketing, support, enzovoort. Het succes van een app stopt namelijk niet na livegang, maar start bij livegang.

*Wat vaak niet als specialistische externe kennis wordt ingehuurd, maar wél is: strategisch advies. We zien te vaak dat de gehele strategie van de app intern wordt gedaan, waarbij ze de mobile specialisten later aanhaken met een kant-en-klaar plan. Vaker wel dan niet komen de app specialisten met verbeteringen van het plan. Onze tip is om tijdens de strategiesessies experts aan te haken die zowel inhoudelijke als strategische kennis in huis hebben.

Check 4: Wordt mobiel de komende jaren onderdeel van je DNA?

Is mobiel de aankomende jaren bepalend voor het behalen van je bedrijfsdoelstellingen?

Wordt het een essentieel onderdeel van je klantervaring (intern of extern)?

En: verwacht je een doorlopende optimalisatie van het mobiele gebruik van je klant?

Voor vrijwel alle organisaties is het antwoord hierop ja. Niet alleen voert jouw klant vrijwel al zijn digitale activiteiten uit op mobiel, hij heeft een sterke eis van al zijn af te nemen producten en diensten dat deze hem hierin faciliteren – en vergemakkelijken. Dit geldt voor elke branche: er is bijna geen digitale activiteit te verzinnen die de klant niet al mobiel uitvoert, of wil uitvoeren in de nabije toekomst.

Omdat mobiel onderdeel is van het DNA van jouw klant, zal het ook onderdeel worden van het DNA van jouw organisatie. En hiervoor heb je enerzijds sterke in-house specialisten nodig, om niet geheel afhankelijk te zijn van externen. Maar 100% leunen op een in-house team van individuele specialisten is ook een grote afhankelijkheid.

In-house freelancers kosten doorgaans meer dan een vaste medewerker, hebben minder binding met de organisatie en het team en zijn bovendien gevoeliger voor aanbiedingen van buitenaf. Juniors hebben begeleiding nodig van ervaren developers en zullen tijd nodig hebben om te groeien voor ze echt tot hun recht kunnen komen. Dit zijn geen ideale voorwaarden voor een duurzaam en stabiel team dat de taak krijgt jouw bedrijfskritische oplossing te ontwikkelen en te beheren.

*Wordt mobiel onderdeel van je DNA, kies dan altijd voor het opbouwen van een breed en gebalanceerd team. Breed met veel expertises aanwezig, gebalanceerd qua ervaring en back-up qua kennis en ervaring. Met dit laatste bedoelen we dat je niet moet willen dat één rol of functie volledig afhankelijk is van één persoon. Dit is een te groot risico.

Hulde aan Hybride Teams

Als gespecialiseerd bureau ervaren wij al jarenlang de voordelen van Hybride Teams, voor zowel de beste developers als voor organisaties die bedrijfskritische oplossingen duurzaam willen ontwikkelen en beheren:

Voor developers:

 1. Een inspirerende werkplek voor de beste ontwikkelaars omringd door soulmates en gelijkgestemden

 2. Developers die kunnen werken aan verschillende uitdagende projecten in plaats van jarenlang schaven aan een corporate applicatie

 3. Een multidisciplinair team dat zorgt voor kennisdeling en doorgroeimogelijkheden

Voor organisaties:

 1. Een goede agency zorgt voor een sterk op elkaar ingespeeld team

 2. Binnen dit team is er sprake van kennisdeling en borging van kennis over het project en de klant

 3. De agency zorgt voor HR en werving, en tijdige en passende vervanging bij ziekte en absentie

 4. Jij profiteert van de ervaringen, de ontwikkelde oplossingen zoals libraries en de inzichten vanuit andere projecten en teams

Het mooie van deze aanpak: je hebt de voordelen van werken met een extern bureau én voldoende kennis van je oplossing binnen het eigen team.

Dit artikel is onderdeel van de blogserie ‘App Development met Hybride Teams: 4 Praktijklessen van The Mobile Company’.

Meer Insights

Loading...