Strategic Key Roles: de Mobile Strategist

by Apadmi|Thu Apr 07 2022

Insights
Strategische Key Roles: de Mobile Strategist

In deze serie delen we onze visie op specifieke (essentiële) rollen die nodig zijn voor een succesvol digitaal project. Deze keer: de Mobile Strategist.

De Mobile Strategist in het kort

De Mobile Strategist is de persoon die vooraf en gedurende het project de brug slaat tussen:

  1. De business strategie

  2. De mobiele strategie

  3. Het eindproduct

Oftewel, de Mobile Strategist koppelt het waarom met het wat. Het bewaken van deze link is essentieel, want het verleden leert ons dat veel ambitieuze (mobiele) projecten falen omdat er een te grote focus ligt op het wat. Denk aan: welke features zijn er nodig, keuzes op het gebied van design, enzovoort. De Mobile Strategist begeleidt de keuzes voor deze wat-vragen door ze continu te koppelen aan het grotere doel: de business- en mobiele strategie.Maar wat betekent de Mobile Strategist concreet voor jouw organisatie als het gaat om mobiele projecten? De toegevoegde waarde ligt op meerdere niveaus – maar het meest concreet is:

  1. De mobiele strategie

  2. De business case

  3. De Result Roadmap

  4. User testing

Waarde #1: De mobiele strategie

Een belangrijke rol van de Mobile Strategist is het opstellen en bewaken van de mobiele strategie – het strategisch belang van mobiel voor de klant. Zodat mobiel altijd aansluit op de wensen van de markt en de eindgebruiker – niet reactief, maar proactief. Voorloper zijn en blijven in de branche, door het inzetten van slimme mobiele oplossingen.

Voor grotere organisaties gaat dit uiteraard verder dan het bouwen van één app. Voor deze bedrijven ligt de focus van de Mobile Strategist op het bewaken van de strategie achter de gehele Mobile Solution, waar één of meerdere apps deel van uitmaken.

Het verschil tussen een solution en een app is dat de solution (de oplossing) zich richt op het gehele op te lossen probleem en rekening houdt met het technische landschap en de gebruikerscontext. Een app staat namelijk nooit op zichzelf, maar is altijd verbonden met backend-systemen en backoffice interfaces die onderdeel zijn van het digitale ecosysteem. De Mobile Strategist bewaakt deze verbinding.

De Mobile Strategist spreekt ook nooit over ‘slechts’ een app – dit doet het strategisch belang van mobile fundamenteel tekort, en speelt in op het imago van de goedkope appjes uit de jaren ‘00. De Mobile Strategist focust zich op het creëren van oplossingen die van doorslaggevend belang zijn voor de core business (wij noemen dat mission critical). Is de app mission critical, dan is het succes ervan belangrijk voor de groei en het voortbestaan van jouw business.

Waarde #2: De business case

Als CTO of CIO investeer je niet langer in digitale projecten zonder een stevige ROI richting de lange termijn doelen (en visie!) van de organisatie. Een app of mobiele oplossing moet daarom nooit een ‘nice to have zijn’, maar altijd een ‘need to have’ of een must-have.

De business case van je app

Een goede app business case gaat verder dan de financiële KPI’s en ligt altijd in lijn met een kritische bedrijfsbehoefte. Wat is de business case van jouw app? >

De Mobile Strategist start daarom altijd met het opstellen van een business case. Daarvoor kijkt hij naar het strategische speelveld waarin de app zich bevindt en zoekt hij naar zowel de directe als de indirecte business cases van de app.

Directe business cases zijn de meest duidelijke opbrengsten van de app, vaak uit te rekenen in euro’s. Indirecte business cases zijn de resultaten die een langere aanloop nodig hebben, maar die wél zijn toe te wijzen aan de app. Denk aan het verhogen van de brand- of marketingwaarde, of het verlagen van klantuitval.

In de business case wordt tevens al een eerste stap gemaakt naar de belangrijkste meetgetallen / KPI’s van de app, waarmee succes (en de ROI) wordt gemeten. De Mobile Strategist doet dit door het opstellen van een Result Roadmap.

Waarde #3: De Result Roadmap

Voor de Mobile Strategist start het bouwen van een app altijd met een gedetailleerde Result Roadmap, waarin hij vaststelt welk(e) concrete doel(en) de klant met de gewenste app wil bereiken. Met behulp van deze tool kunnen alle stakeholders tijdens de ontwikkeling en ingebruikname van de app blijven monitoren of deze optimaal bijdraagt aan het bereiken van dat doel, en waar nodig doorlopend aanpassen.

Wat is de Result Roadmap?

De meest succesvolle mobiele oplossingen beginnen bij de juiste strategie en een heldere focus op resultaat. Met een Result Roadmap zorg je voor een app die jouw eindgebruiker écht nodig heeft. Ontwikkel in 5 stappen jouw mobiele focus. >

In deze strategische roadmap staan zowel de gebruikservaring als de business case van de app centraal. Dit in tegenstelling tot een primaire focus op specifieke features en UX-design. Het laatste vormt nooit een doel op zich, maar is in de Result Roadmap een logisch gevolg van de gestelde doelen voor de app en de business.

Concreet bestaat de Result Roadmap uit de volgende onderdelen:

Hoewel klanten vaak bij ons komen met een wensenlijst van features, en vaak ook met een concreet idee van het eindproduct, toetsen we deze wensen altijd eerst aan de opgestelde Result Roadmap. De features van de app, de vormgeving, enzovoort: alles wordt zo gekozen dat het optimaal bijdraagt aan de te bereiken KPI’s. Hier speelt vaak een afweging tussen enerzijds de middelen en anderzijds het verwachte effect. In relatie tot het budget en de doorlooptijden moet die balans realistisch zijn. De Mobile Strategist bewaakt deze balans.

Waarde #4: User Testing

Omdat mobiele oplossingen van strategisch belang zijn voor de business, is er een doorlopend budget nodig voor beheer en verbetering (zoals voor websites al jaren gangbaar is). De Mobile Strategist bewaakt deze ontwikkeling en zorgt voor de uitvoering van de juiste experimenten om de app continu te laten aansluiten op de wensen van de klant en de eindgebruiker.

Met The Mobile Company ontwikkelen we al ruim 25 jaar mobiele oplossingen, en na honderden app-projecten weten we: zonder continu te optimaliseren loopt een app snel achter op de verwachtingen van de gebruikers en de technologische ontwikkelingen. Gezien de grote investering die vaak gedaan wordt voor het bouwen van een app, is het pijnlijk wanneer het een ‘build it and forget it’ project wordt voor jouw organisatie. Wat is gebouwd als een waardevolle asset, verandert dan in een afbreukrisico voor het imago van het bedrijf.

Testen en experimenteren

De Mobile Strategist voorkomt dit door user testing en experiments in te zetten: real-life tests met échte gebruikers. Daarbij ligt de uitvoering bij het researchteam en is het aan de Mobile Strategist om de hoofdlijnen te bewaken en de resultaten te interpreteren. User testing is mogelijk in iedere fase van het project. Ter voorbeeld: in de eerste development fases wordt de app met beperkte features getest door een besloten groep van beta testers.

Het researchteam verzamelt hierbij gericht feedback om te valideren of de app het gewenste effect heeft op de eindgebruiker – én de KPI’s. Naar onze ervaring levert user testing altijd nieuwe inzichten op, die vaak direct aanleiding geven tot het wijzigen van de prioriteit in de KPI’s of aanpassingen aan het ontwerp.

Is de app gelanceerd, dan voert het team volgens een vast ritme user experiments uit. Dit zijn zeer gerichte tests, waarbij óf nieuwe features worden getest, óf gerichte A/B tests van huidige features worden uitgevoerd. Zie dit als ‘growth hacks’, waar we de app optimaliseren richting de belangrijkste conversiemomenten.

De keuzes voor de juiste experimenten worden zorgvuldig getoetst richting de strategische doelen en de Result Roadmap. Ook hier geldt: er moet altijd een brug zijn tussen a) het eindproduct (de app), b) de business strategie en c) de mobiele strategie. Elke test heeft een heldere functie binnen dit drieluik. Dit is wat de Mobile Strategist bewaakt.

Usability Lab: test en ontwikkel door

Net als een website is een app nooit af. Potentiële verbeteringen moeten echter wél altijd een positief effect hebben op de vooraf bepaalde KPIs. Voordat een update wordt gestart, wordt deze altijd eerst gevalideerd. In ons Usability Lab geven wij middels user testing een compleet beeld van de effectiviteit en wenselijk van de voorgenomen verbetering.Vraag meer informatie aan >

Dit artikel is onderdeel van de blogserie ‘Result Driven Development: 5 Key Roles voor App Ontwikkeling’.

Meer Insights

Loading...